Javni vpogled
v podatke Geodetske uprave
Republike Slovenije
  • Aktualni podatki o nepremičninah.
Arhivski javni vpogled
v podatke o nepremičninah
z vrednostmi
  • Podatki o nepremičninah na dan 31.3.2020.
  • Posplošene vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu na dan 31.3.2017.
Aktualno

1.6.2022 
Stanje podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin

Z dnem 26.5.2022 se je začel postopek migracije podatkov v kataster nepremičnin, zaradi česar se je prenehalo vzdrževanje evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

V obdobju med 26.5.2022 do predvidoma 20.6.2022 bodo podatki omenjenih evidenc v izdelkih in storitvah Geodetske uprave izkazovali stanje na dan 26.5.2022.

Podatki se bodo po končani migraciji vzdrževali v katastru nepremičnin.

Za podatke registra prostorskih enot (hiše številke, prostorske enote) bodo vidni ažurni podatki.  

26.1.2022
Obveščamo vas, da je pri prehodu iz atributnega (opisnega) dela, v prikaz na grafiko parcel sprememba in sicer se parcela primarno izriše na ZKN (zemljiškokatastrskem načrtu), ki je grafični prikaz parcelnih mej, ki imajo koordinate določene na podlagi izmerjenih podatkov v naravi (natančnost koordinat je boljša od 1 m) in na podlagi izvedene lokacijske izboljšave (natančnost koordinat je slabša od 1 m).
Prej je bil primarno uporabljen sloj ZKP - zemljiškokatastrski prikaz.

Uporabniki imate še vedno možnost, da v legendi grafičnega dela izberete sloj ZKP.

14.12.2021
Novo stanje ortofotov v grafičnem delu aplikacije

V grafičnem delu aplikacije, so dosegljivi ortofoti snemanja 2021. 
Zadnje stanje pokritosti celotne Slovenije z ortofoti (stanje na terenu), je prikazan tukaj.

11.6.2021
Novo v Javnem vpogledu v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije

 
V grafičnem delu aplikacije je dodan sloj LIDAR senčenje.
Vir podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Projekt 'Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011' 
Stanje podatkov: marec 2017
 
Več o podatkih najdete tukaj.
Dostop do LIDAR podatkov pa je omogočen preko LIDAR spletnega pregledovalnika, katerega skrbnik je Agencija RS za okolje.

31.3.2021
Spoštovani uporabniki!

Prenovljeni Javni vpogled v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije je ponovno vzpostavljen. Dostopen je na spletnem naslovu https://eprostor.gov.si/javni/.

Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox, Google Chrome ali Microsoft Edge.
Uporabo aplikacije z Internet Explorerjem odsvetujemo, ker zaradi uporabe naprednih tehnologij določene funkcionalnosti ne delujejo pravilno.

Opis posameznih funkcij najdete v Uporabniškem priročniku.

Podrobne informacije o vsebini evidenc so na voljo na prostorskem portalu in metapodatkovnih opisih
Za pomoč in prijavo napak se obrnite na uporabniško pomoč.

Geodetska uprava Republike Slovenije

5.10.2020
Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020 z vrednostmi

Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah, kjer so prikazani arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020, je na voljo tukaj.

V Javnem vpogledu v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije je prikazano zadnje stanje podatkov, kot jih Geodetska uprava RS vodi v skladu z zakonodajo.

16.2.2017
Informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na: Liljana Šebenik.

26.5.2016
Za lažje razumevanje slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.