Javni vpogled
v podatke Geodetske uprave
Republike Slovenije
  • Aktualni podatki o nepremičninah.
Arhivski javni vpogled
v podatke o nepremičninah
z vrednostmi
  • Podatki o nepremičninah na dan 31.3.2020.
  • Posplošene vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu na dan 31.3.2017.
Aktualno

14.12.2021
Novo stanje ortofotov v grafičnem delu aplikacije

V grafičnem delu aplikacije, so dosegljivi ortofoti snemanja 2021. 
Zadnje stanje pokritosti celotne Slovenije z ortofoti (stanje na terenu), je prikazan tukaj.

11.6.2021
Novo v Javnem vpogledu v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije

 
V grafičnem delu aplikacije je dodan sloj LIDAR senčenje.
Vir podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Projekt 'Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011' 
Stanje podatkov: marec 2017
 
Več o podatkih najdete tukaj.
Dostop do LIDAR podatkov pa je omogočen preko LIDAR spletnega pregledovalnika, katerega skrbnik je Agencija RS za okolje.

31.3.2021
Spoštovani uporabniki!

Prenovljeni Javni vpogled v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije je ponovno vzpostavljen. Dostopen je na spletnem naslovu https://eprostor.gov.si/javni/.

Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox, Google Chrome ali Microsoft Edge.
Uporabo aplikacije z Internet Explorerjem odsvetujemo, ker zaradi uporabe naprednih tehnologij določene funkcionalnosti ne delujejo pravilno.

Opis posameznih funkcij najdete v Uporabniškem priročniku.

Podrobne informacije o vsebini evidenc so na voljo na prostorskem portalu in metapodatkovnih opisih
Za pomoč in prijavo napak se obrnite na uporabniško pomoč.

Geodetska uprava Republike Slovenije

5.10.2020
Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020 z vrednostmi

Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah, kjer so prikazani arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020, je na voljo tukaj.

V Javnem vpogledu v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije je prikazano zadnje stanje podatkov, kot jih Geodetska uprava RS vodi v skladu z zakonodajo.

16.2.2017
Informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na: Liljana Šebenik.

26.5.2016
Za lažje razumevanje slojev, v grafičnem delu javnega vpogleda, je Inženirska zbornica Slovenije, v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, pripravila e-izobraževanje z naslovom ZKP/ZKN ali kako interpretirati grafični del zemljiškega katastra. Posnetek si lahko ogledate tukaj.